HEM    KVALITET    MASKINER    PRODUKTION    KONTAKT/INFO

   

 

 

 

Maskiner 

 

 

Horisontala Flerop.
Niigata HN80A X1535 - Y1200 - Z1000 - B360pos. - 120 verktygsplatser.
Niigata HN80B X1250 - Y1001 - Z850 - B360 000pos. - 120 verktygsplatser.
Niigata HN80C X1530 - Y1400 - Z920 - B360pos. - 90 verktygsplatser.
Niigata HN80C X1270 - Y1000 - Z920 - B360 000pos. - 60 verktygsplatser.      Daewoo ACE-H100 X2000 - Y1500 - Z1250 - B360pos.  - 120 verktygsplatser


Vertikala Flerop.
Quaser MK603SPX1020 - Y610 - Z600  - 48 verktygsplatser.


NC-styrd Bäddfräs
Correa L-30/84 X8500 - Y2900 - Z1200 - 60 verktygsplatser.

Arborrverk
Collet & Engelhart X1400 - Y750 - Z1200 - rundbord.
Toshiba BTN-10B X1400 - Y1250 - Z1100 - B360 000 - 60 verktygsplatser.
Toshiba BFT X2150 - Y1600 - Z1800 - rundbord.


Finborrverk
Jiggborrmaskin SIP 7 X1400 - Y1000 - Z1000.


Portalfräs
Droop & Rein X5000 - Y2900 - Z2000.


Svarvar
Swedturn 14 NC Ø620 x 1000.
Boehringer Ø730 x 3000.
Boehringer NR3 Ø425 x 1000.
Doosan Puma 400LM Ø550 x 1079/1043.


Planslip
Thompson 3000 x 500 x 900.


Mätmaskin
DEA Global Classic  X900 - Y2000 - Z800 

 


Nya maskiner

Nu är vår nya Quaser K603SP/12 på plats och i full produktion.
Maskinen har ett arbetsområde på X1020 - Y610 - Z600 och ett verktygs-magasin för 48 verktyg.

Ny maskin

Vår nya CNC-Svarv är också i drift. Det är en Doosan Puma 400LM med ett arbetsområde på X362 - Z1105 och roterande verktyg.
Max svarvdiameter 550mm, Max svarvlängd 1079 / 1043. 

 

 

 

 

www.nohab.se © 2005